Υπηρεσίες:

Η Ur-MobileApps.com μαζί με την Ur-Answer.com, προσφέρουν Υπηρεσίες για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις, με σκοπό την αύξηση της κερδοφορίας τους.

Όλες οι επιχειρήσεις, χρησιμοποιούν διάφορες μεθόδους διαφήμισης, για να προσελκύσουν πελάτες. Στις επιλογές αυτές, το κόστος είναι αρκετά ψηλό και επαναλαμβανόμενο.

Μάλιστα, τις περισσότερες φορές, ψάχνουμε να βρούμε, τι δεν πήγε καλά και το αποτέλεσμα δεν ήταν ικανοποιητικό.

Σήμερα, με την χρήση του διαδικτύου και τα κατάλληλα εργαλεία, οι υποψήφιοι πελάτες, θα σας ψάχνουν αντί να τους ψάχνετε εσείς. Για να γίνει όμως αυτό, πρέπει να γνωρίζουν την ύπαρξη σας και τα προϊόντα σας οι πραγματικοί υποψήφιοι πελάτες, αυτοί δηλαδή που θα ήθελαν να αγοράσουν αυτά που εσείς προσφέρετε.

Εμείς έχουμε να σας προσφέρουμε αυτά τα εργαλεία που χρειάζεστε. Είτε ως πακέτο, είτε ξεχωριστά.
.
Εφαρμογές για Κινητά
(Mobile Applications)
.
Κτίζουμε Εφαρμογές για Κινητές συσκευές ανάλογα με τις ανάγκες της επιχείρησης σας. Χρησιμοποιούμε την πλατφόρμα Olympic AppBuilder,  με δυνατότητα το αποτέλεσμα να είναι συμβατό με iOS (για iPhone και iPad), με Android (Smartphones και Tablets) και HTML5
.
Ανάπτυξη Ιστοσελίδων
(Websites Development)
.
Αναπτύσσουμε Ιστοσελίδες και Ηλεκτρονικά Καταστήματα πλήρως συμβατά με κινητές συσκευές. Αυτό σημαίνει ότι οι σελίδες διαβάζονται από κινητά τηλέφωνα και ταμπλέτες. Επίσης, είναι συμβατές για την διασύνδεση τους με Εφαρμογές για Κινητά.
.
Σελίδες στο Facebook
(Facebook Business Pages)
.
Κατασκευάζουμε Επαγγελματικές Σελίδες στο Facebook (Business / Fanpages) για την προώθηση της επιχείρησης στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης, με απώτερο σκοπό την δημιουργία Αγωγών επικοινωνίας και προώθηση της Ιστοσελίδας σας ή και της Εφαρμογής σας για Κινητά.
.
Συνολική Λύση
(Total Solution)
.
Η καλύτερη και πιο αποτελεσματική λύση. Η Ανάπτυξη μιας νέας Ιστοσελίδας με σύγχρονη εμφάνιση και λειτουργικότητα, πλήρως συμβατή με κινητές συσκευές. Ακολούθως, η κατασκευή ή διαμόρφωση μιας Σελίδας στο Facebook με δυναμική και ορθές παραμέτρους και τέλος το κτίσιμο μιας Εφαρμογής για κινητές συσκευές για iOS και Android.
.
Οι Δικές σας Ιδέες
.
Οι δικές σας Ιδέες σαν βάση στην ανάπτυξη και το κτίσιμο .
.
Οι Δικές μας Ικανότητες
.
Οι δικές μας Τεχνικές Ικανότητες για μηδαμινά προβλήματα και ασφαλές περιβάλλον.
.
Οι Δικές μας Εμπειρίες
.
Οι δικές μας Εμπειρίες για τα 'Πρέπει και τα Μη' που θα συμπεριλαμβάνονται στα προϊόντα σας.
.
Η Δική σας Ιδιοκτησία
.
Το τελικό προϊόν θα είναι δική σας Ιδιοκτησία.